قوانین و مقررات

گلدان گرد متوسط 02

ابعاد : دهانه ۱۴ سانتیمتر
ارتفاع ۱۲ سانتیمتر
با زیر گلدانی

۷۰,۰۰۰ ریال
محصولات مرتبط

ابعاد : دهانه ۱۴ سانتیمتر
ارتفاع ۱۲ سانتیمتر
با زیر گلدانی

تماس: تهران 09018083211

No reviews yet.